Tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp Trung Quốc huy động vốn lớn nhất năm

Đập Tam Hiệp ở Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Đập Tam Hiệp ở Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Đập Tam Hiệp ở Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Lên top