Trung Quốc: Thủy điện cao gấp rưỡi đập Tam Hiệp sắp vận hành đầy đủ

Thủy điện Ô Đông Đức cao gần gấp rưỡi đập Tam Hiệp. Ảnh: Xinhua
Thủy điện Ô Đông Đức cao gần gấp rưỡi đập Tam Hiệp. Ảnh: Xinhua
Thủy điện Ô Đông Đức cao gần gấp rưỡi đập Tam Hiệp. Ảnh: Xinhua
Lên top