Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tân Tổng thống Hàn Quốc ăn cơm trưa 3 đô la

Một khay cơm bình dân ở Seoul, Hàn Quốc (Ảnh chỉ có tính minh họa - BBC)
Một khay cơm bình dân ở Seoul, Hàn Quốc (Ảnh chỉ có tính minh họa - BBC)