Tân Nhật hoàng Naruhito và những điều chưa từng có tiền lệ

Nhật hoàng Naruhito trong ễ đăng quang Kenji-to-Shokei-no-Gi. Ảnh: asahi.
Nhật hoàng Naruhito trong ễ đăng quang Kenji-to-Shokei-no-Gi. Ảnh: asahi.
Nhật hoàng Naruhito trong ễ đăng quang Kenji-to-Shokei-no-Gi. Ảnh: asahi.
Lên top