Hai nghi lễ chính trong ngày tân Nhật hoàng Naruhito lên ngôi

Tân Nhật hoàng Naruhito và tân Hoàng hậu Masako. Ảnh: Getty.
Tân Nhật hoàng Naruhito và tân Hoàng hậu Masako. Ảnh: Getty.
Tân Nhật hoàng Naruhito và tân Hoàng hậu Masako. Ảnh: Getty.
Lên top