Căn phòng đặc biệt diễn ra lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito

Bên trong phòng Seiden-Matsu-no-Ma. Ảnh: NHK.
Bên trong phòng Seiden-Matsu-no-Ma. Ảnh: NHK.
Bên trong phòng Seiden-Matsu-no-Ma. Ảnh: NHK.
Lên top