Sự cố nghiêm trọng: Tiêm kích F-35B Mỹ tự hạ gục mình bằng đại bác

F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ. Ảnh: U.S Marine Corps
F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ. Ảnh: U.S Marine Corps
F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ. Ảnh: U.S Marine Corps
Lên top