Hàn Quốc công bố thiết kế tàu sân bay đầu tiên trang bị F-35B

Thiết kế tàu sân bay Hàn Quốc LPX-II. Ảnh: Hải quân Hàn Quốc
Thiết kế tàu sân bay Hàn Quốc LPX-II. Ảnh: Hải quân Hàn Quốc
Thiết kế tàu sân bay Hàn Quốc LPX-II. Ảnh: Hải quân Hàn Quốc
Lên top