Va chạm khi tiếp dầu trên không, F-35B Mỹ lao xuống đất nổ tung

Tiêm kích F-35B của Mỹ lao xuống đất nổ tung sau vụ va chạm khi tiếp dầu trên không. Ảnh: The Drive.
Tiêm kích F-35B của Mỹ lao xuống đất nổ tung sau vụ va chạm khi tiếp dầu trên không. Ảnh: The Drive.
Tiêm kích F-35B của Mỹ lao xuống đất nổ tung sau vụ va chạm khi tiếp dầu trên không. Ảnh: The Drive.
Lên top