Số lượng sói xám ở bang của Mỹ giảm 30% chỉ trong 1 năm

Lên top