Tìm thấy loài ong bắp cày có màu xanh tuyệt đẹp được ví như "viên ngọc bay"

Loài ong bắp cày mới có tên khoa học là Dolichomitus meii. Ảnh: Đại học Turku/ INPA
Loài ong bắp cày mới có tên khoa học là Dolichomitus meii. Ảnh: Đại học Turku/ INPA
Loài ong bắp cày mới có tên khoa học là Dolichomitus meii. Ảnh: Đại học Turku/ INPA
Lên top