Những loài sinh vật tiến hóa kỳ lạ

Những sinh vật như ếch thủy tinh, sứa bất tử có ngoại hình độc đáo, siêu năng lực ấn tượng hay có một số thói quen kỳ lạ để tồn tại trong tự nhiên. Ảnh: AFP
Những sinh vật như ếch thủy tinh, sứa bất tử có ngoại hình độc đáo, siêu năng lực ấn tượng hay có một số thói quen kỳ lạ để tồn tại trong tự nhiên. Ảnh: AFP
Những sinh vật như ếch thủy tinh, sứa bất tử có ngoại hình độc đáo, siêu năng lực ấn tượng hay có một số thói quen kỳ lạ để tồn tại trong tự nhiên. Ảnh: AFP
Lên top