Siêu tân tinh đôi mở ra triển vọng mới cho vũ trụ học chính xác

Một vụ nổ siêu tân tinh trong vũ trụ. Ảnh: Berkeley Lab
Một vụ nổ siêu tân tinh trong vũ trụ. Ảnh: Berkeley Lab
Một vụ nổ siêu tân tinh trong vũ trụ. Ảnh: Berkeley Lab
Lên top