Nghẹt thở với ảnh tàn tích siêu tân tinh từ kính viễn vọng Hubble

Tinh vân Veil - tàn tích của một siêu tân tinh - trong ảnh chụp từ kính viễn vọng Hubble mới được xử lý lại. Ảnh: NASA.
Tinh vân Veil - tàn tích của một siêu tân tinh - trong ảnh chụp từ kính viễn vọng Hubble mới được xử lý lại. Ảnh: NASA.
Tinh vân Veil - tàn tích của một siêu tân tinh - trong ảnh chụp từ kính viễn vọng Hubble mới được xử lý lại. Ảnh: NASA.
Lên top