Đột phá mới để giải mã bí ẩn năng lượng tối trong vũ trụ

Đột phá mới về một trong số các bí ẩn vũ trụ - năng lượng tối - được các nhà khoa học công bố với độ tin cậy rất cao. Ảnh: eBOSS.
Đột phá mới về một trong số các bí ẩn vũ trụ - năng lượng tối - được các nhà khoa học công bố với độ tin cậy rất cao. Ảnh: eBOSS.
Đột phá mới về một trong số các bí ẩn vũ trụ - năng lượng tối - được các nhà khoa học công bố với độ tin cậy rất cao. Ảnh: eBOSS.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top