Philippines: Bị sa thải, nhân viên bảo vệ giam giữ hàng chục con tin

Lực lượng quân đội có vũ trang Philippines được huy động tới hiện trường. Ảnh: Aaron Favila/AP.
Lực lượng quân đội có vũ trang Philippines được huy động tới hiện trường. Ảnh: Aaron Favila/AP.
Lực lượng quân đội có vũ trang Philippines được huy động tới hiện trường. Ảnh: Aaron Favila/AP.
Lên top