Lập luận của Trung Quốc về vùng Biển Đông: Ngụy biện và vô lý

Tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc - Ảnh: Schottel
Tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc - Ảnh: Schottel
Tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc - Ảnh: Schottel
Lên top