Phát hiện tiểu hành tinh mạnh như 10 tỉ quả bom nguyên tử Thế chiến 2

Mô tả về sự kiện va chạm thiên thạch tạo ra Hố Chicxulub.
Mô tả về sự kiện va chạm thiên thạch tạo ra Hố Chicxulub.
Mô tả về sự kiện va chạm thiên thạch tạo ra Hố Chicxulub.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top