Thiên thạch phát nổ xé toang bầu trời Cuba, các mảnh vỡ rơi lả tả

Ảnh vệ tinh ghi lại được khoảnh khắc thiên thạch phát nổ trên bầu trời Cuba. Ảnh: RT.
Ảnh vệ tinh ghi lại được khoảnh khắc thiên thạch phát nổ trên bầu trời Cuba. Ảnh: RT.
Ảnh vệ tinh ghi lại được khoảnh khắc thiên thạch phát nổ trên bầu trời Cuba. Ảnh: RT.
Lên top