Xót xa những "nghĩa địa" chết sau cháy rừng Amazon

Những vạt rừng chết hiện rõ sau các đợt cháy rừng Amazon. Ảnh: Getty Images
Những vạt rừng chết hiện rõ sau các đợt cháy rừng Amazon. Ảnh: Getty Images
Những vạt rừng chết hiện rõ sau các đợt cháy rừng Amazon. Ảnh: Getty Images
Lên top