Phát hiện gió mặt trời ở tâm Trái đất

Qua nghiên cứu thiên thạch, các nhà khoa học nhận định gió mặt trời nguyên thủy được bao bọc trong lớp phủ Trái đất. Ảnh: Đại học Heidelberg.
Qua nghiên cứu thiên thạch, các nhà khoa học nhận định gió mặt trời nguyên thủy được bao bọc trong lớp phủ Trái đất. Ảnh: Đại học Heidelberg.
Qua nghiên cứu thiên thạch, các nhà khoa học nhận định gió mặt trời nguyên thủy được bao bọc trong lớp phủ Trái đất. Ảnh: Đại học Heidelberg.
Lên top