Bão mặt trời tốc độ 1,8 triệu km/h quét qua Trái đất

Bão mặt trời di chuyển với tốc độ 1,8 triệu km mỗi giờ tấn công vào Trái đất. Ảnh: ESA.
Bão mặt trời di chuyển với tốc độ 1,8 triệu km mỗi giờ tấn công vào Trái đất. Ảnh: ESA.
Bão mặt trời di chuyển với tốc độ 1,8 triệu km mỗi giờ tấn công vào Trái đất. Ảnh: ESA.
Lên top