Phát hiện trong thiên thạch nguyên thủy hé lộ nguồn gốc nước trên Trái đất

Các mảnh thiên thạch Sutter’s Mill. Ảnh: NASA.
Các mảnh thiên thạch Sutter’s Mill. Ảnh: NASA.
Các mảnh thiên thạch Sutter’s Mill. Ảnh: NASA.
Lên top