Tàu vũ trụ xa nhất của NASA phát hiện âm thanh lạ liên tục

Ảnh mô tả tàu vũ trụ Voyager 1 của NASA đi vào không gian liên sao. Ảnh: NASA.
Ảnh mô tả tàu vũ trụ Voyager 1 của NASA đi vào không gian liên sao. Ảnh: NASA.
Ảnh mô tả tàu vũ trụ Voyager 1 của NASA đi vào không gian liên sao. Ảnh: NASA.
Lên top