Ông Trump và ông Biden nói gì sau cuộc tranh luận tổng thống

Sau cuộc tranh luận Tổng thống tối 22.10, cả hai ứng viên Trump và Biden đều lập tức lên Twitter để thể hiện quan điểm của mình. Ảnh: AFP
Sau cuộc tranh luận Tổng thống tối 22.10, cả hai ứng viên Trump và Biden đều lập tức lên Twitter để thể hiện quan điểm của mình. Ảnh: AFP
Sau cuộc tranh luận Tổng thống tối 22.10, cả hai ứng viên Trump và Biden đều lập tức lên Twitter để thể hiện quan điểm của mình. Ảnh: AFP
Lên top