Tranh luận Trump-Biden: Nóng vấn đề thuế, tiền nước ngoài, can thiệp bầu cử

Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden trong cuộc tranh luận tối 22.10. Ảnh: AP
Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden trong cuộc tranh luận tối 22.10. Ảnh: AP
Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden trong cuộc tranh luận tối 22.10. Ảnh: AP
Lên top