Bầu cử Mỹ: Bắt đầu cuộc tranh luận cuối cùng giữa Donald Trump - Joe Biden

Sân khấu cuộc tranh luận cuối cùng giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: AP
Sân khấu cuộc tranh luận cuối cùng giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: AP
Sân khấu cuộc tranh luận cuối cùng giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: AP
Lên top