Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Putin: “Nga không mặc cả lãnh thổ với Nhật“