Ông Putin nêu lý do đặt căn cứ không quân Nga ở Kyrgyzstan

Căn cứ không quân Nga tại Kyrgyzstan. Ảnh: Sputnik
Căn cứ không quân Nga tại Kyrgyzstan. Ảnh: Sputnik