Ông Putin không hứng thú đọc hồi ký mới của bà Clinton

Ông Putin không đọc cuốn hồi ký mới của bà Clinton. Ảnh: Getty
Ông Putin không đọc cuốn hồi ký mới của bà Clinton. Ảnh: Getty
Ông Putin không đọc cuốn hồi ký mới của bà Clinton. Ảnh: Getty

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top