Ông Barack Obama và Thủ tướng Singapore “có nhiều chuyện để nói” sau 2 năm không gặp

Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: CNA.
Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: CNA.
Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: CNA.