Singapore ra lệnh trục xuất Phan Van Anh Vu

Ông Phan Van Anh Vu. Anh: Straits Times
Ông Phan Van Anh Vu. Anh: Straits Times
Ông Phan Van Anh Vu. Anh: Straits Times

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top