Singapore ra lệnh trục xuất Phan Van Anh Vu

Ông Phan Van Anh Vu. Anh: Straits Times
Ông Phan Van Anh Vu. Anh: Straits Times
Ông Phan Van Anh Vu. Anh: Straits Times
Lên top