Nhật Bản bổ nhiệm Bộ trưởng Cô đơn nhằm tuyên chiến với vấn nạn tự tử

Tỉ lệ tự tử ở Nhật Bản tăng 3,7% trong năm 2020. Ảnh: AFP.
Tỉ lệ tự tử ở Nhật Bản tăng 3,7% trong năm 2020. Ảnh: AFP.
Tỉ lệ tự tử ở Nhật Bản tăng 3,7% trong năm 2020. Ảnh: AFP.
Lên top