"Bằng chứng sống" đầu tiên về tiêm chủng ngăn lây lan COVID-19

Israel dẫn đầu thế giới về tiêm vaccine COVID-19 trên bình quân đầu người. Ảnh: AFP.
Israel dẫn đầu thế giới về tiêm vaccine COVID-19 trên bình quân đầu người. Ảnh: AFP.
Israel dẫn đầu thế giới về tiêm vaccine COVID-19 trên bình quân đầu người. Ảnh: AFP.
Lên top