Người vợ đang mang bầu của bác sĩ Lý Văn Lượng lần đầu lên tiếng

Hoa và ảnh của bác sĩ Lý Văn Lượng ở Bệnh viện Trung Ương Vũ Hán. Ảnh: AFP
Hoa và ảnh của bác sĩ Lý Văn Lượng ở Bệnh viện Trung Ương Vũ Hán. Ảnh: AFP
Hoa và ảnh của bác sĩ Lý Văn Lượng ở Bệnh viện Trung Ương Vũ Hán. Ảnh: AFP
Lên top