Công bố mới nhất của Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc về dịch nCoV ngày 7.2

Các thông tin mới nhất về dịch virus Corona ở Trung Quốc đã được Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đưa ra trong buổi họp báo ngày 7.2. Ảnh: Financialexpress.com
Các thông tin mới nhất về dịch virus Corona ở Trung Quốc đã được Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đưa ra trong buổi họp báo ngày 7.2. Ảnh: Financialexpress.com
Các thông tin mới nhất về dịch virus Corona ở Trung Quốc đã được Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đưa ra trong buổi họp báo ngày 7.2. Ảnh: Financialexpress.com
Lên top