Lý Văn Lượng: Từ bác sĩ vô danh trở thành người hùng trong cuộc chiến nCoV

Bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng chia sẻ tài liệu trực tuyến và thực hiện các cuộc phỏng vấn từ giường bệnh trước khi qua đời vào ngày 6.2. Ảnh: The Guardian
Bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng chia sẻ tài liệu trực tuyến và thực hiện các cuộc phỏng vấn từ giường bệnh trước khi qua đời vào ngày 6.2. Ảnh: The Guardian
Bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng chia sẻ tài liệu trực tuyến và thực hiện các cuộc phỏng vấn từ giường bệnh trước khi qua đời vào ngày 6.2. Ảnh: The Guardian
Lên top