Doanh nghiệp Trung Quốc ứng phó với dịch bệnh coronavirus

Một người đàn ông đi ngang qua trụ sở ngân hàng Thuỵ Sĩ UBS ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Một người đàn ông đi ngang qua trụ sở ngân hàng Thuỵ Sĩ UBS ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Một người đàn ông đi ngang qua trụ sở ngân hàng Thuỵ Sĩ UBS ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Lên top