Nghiên cứu về khả năng tái tạo của bộ phận cơ thể người

Tiến sĩ James Godwin phụ trách nghiên cứu của MDI. Ảnh: EurekAlert/MDI
Tiến sĩ James Godwin phụ trách nghiên cứu của MDI. Ảnh: EurekAlert/MDI
Tiến sĩ James Godwin phụ trách nghiên cứu của MDI. Ảnh: EurekAlert/MDI
Lên top