Bệnh nhân COVID-19 ở Bỉ và Hà Lan xuất hiện tình trạng tái nhiễm

Các nhà virus học cho biết, đã phát hiện bệnh nhân COVID-19 có tình trạng tái nhiễm. Ảnh: Reuters
Các nhà virus học cho biết, đã phát hiện bệnh nhân COVID-19 có tình trạng tái nhiễm. Ảnh: Reuters
Các nhà virus học cho biết, đã phát hiện bệnh nhân COVID-19 có tình trạng tái nhiễm. Ảnh: Reuters
Lên top