Giới khoa học Israel tuyên bố có thể kéo dài tuổi thọ người thêm 23%

Tuổi thọ người có thể được kéo dài thêm 23%? Ảnh: Wiki
Tuổi thọ người có thể được kéo dài thêm 23%? Ảnh: Wiki
Tuổi thọ người có thể được kéo dài thêm 23%? Ảnh: Wiki
Lên top