Bác sĩ Hà Lan phát hiện bộ phận chưa từng được nhắc đến trên cơ thể người

Cặp tuyến nước bọt thứ tư được các bác sĩ Hà Lan phát hiện nằm ở nơi khoang mũi nối với cổ họng. Ảnh: NY Post
Cặp tuyến nước bọt thứ tư được các bác sĩ Hà Lan phát hiện nằm ở nơi khoang mũi nối với cổ họng. Ảnh: NY Post
Cặp tuyến nước bọt thứ tư được các bác sĩ Hà Lan phát hiện nằm ở nơi khoang mũi nối với cổ họng. Ảnh: NY Post
Lên top