Ngai vàng Hoa Cúc - biểu tượng quyền lực trong lễ đăng quang Nhật hoàng

Ngai vàng "Takamikura" và ngai "Michodai". Ảnh: Jiji Press.
Ngai vàng "Takamikura" và ngai "Michodai". Ảnh: Jiji Press.
Ngai vàng "Takamikura" và ngai "Michodai". Ảnh: Jiji Press.
Lên top