Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nga nã tên lửa liên lục địa Yars trúng mục tiêu cách 6.000 km

Nga vừa phóng tên lửa Yars trúng mục tiêu cách xa 6.000km. Ảnh: PV
Nga vừa phóng tên lửa Yars trúng mục tiêu cách xa 6.000km. Ảnh: PV