Nga nã tên lửa liên lục địa Yars trúng mục tiêu cách 6.000 km

Nga vừa phóng tên lửa Yars trúng mục tiêu cách xa 6.000km. Ảnh: PV
Nga vừa phóng tên lửa Yars trúng mục tiêu cách xa 6.000km. Ảnh: PV