Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nga công bố ngừng bắn tại Aleppo