NASA phóng thành công vệ tinh quan sát Trái đất mạnh nhất từ trước đến nay

NASA phóng thành công vệ tinh quan sát Trái đất Landsat 9. Ảnh: ULA
NASA phóng thành công vệ tinh quan sát Trái đất Landsat 9. Ảnh: ULA
NASA phóng thành công vệ tinh quan sát Trái đất Landsat 9. Ảnh: ULA
Lên top