Những khung cảnh quan trọng trong sứ mệnh sao Hỏa của NASA

Perseverance chụp ảnh tự sướng trên một tảng đá được gọi là "Rochette" vào ngày 10.9.2021. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/MSSS).
Perseverance chụp ảnh tự sướng trên một tảng đá được gọi là "Rochette" vào ngày 10.9.2021. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/MSSS).
Perseverance chụp ảnh tự sướng trên một tảng đá được gọi là "Rochette" vào ngày 10.9.2021. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/MSSS).
Lên top