Mỹ trả báu vật văn học lâu đời nhất thế giới cho Iraq

Gilgamesh Dream Tablet đã bị chính quyền liên bang thu giữ từ Hobby Lobby vào năm 2019. Ảnh: U.S Immigration and Customs Enforcement
Gilgamesh Dream Tablet đã bị chính quyền liên bang thu giữ từ Hobby Lobby vào năm 2019. Ảnh: U.S Immigration and Customs Enforcement
Gilgamesh Dream Tablet đã bị chính quyền liên bang thu giữ từ Hobby Lobby vào năm 2019. Ảnh: U.S Immigration and Customs Enforcement
Lên top