Mỹ: Xuất hiện loài cá có thể sống trên cạn có nguồn gốc từ Trung Quốc

Ảnh: Joe Raedle/Getty Images.
Ảnh: Joe Raedle/Getty Images.
Ảnh: Joe Raedle/Getty Images.
Lên top