Trung Quốc vỗ béo lợn đến mức khổng lồ như gấu Bắc cực: Trái khoa học

Nông dân Trung Quốc đang nuôi những con lợn có trọng lượng từ 5-7 tạ. Ảnh: Reuters
Nông dân Trung Quốc đang nuôi những con lợn có trọng lượng từ 5-7 tạ. Ảnh: Reuters
Nông dân Trung Quốc đang nuôi những con lợn có trọng lượng từ 5-7 tạ. Ảnh: Reuters
Lên top